31 maart ‘Nacht van het Onderwijs’

31 maart ‘Nacht van het Onderwijs’

Vrijdag 31 maart heeft de Nacht van het Onderwijs plaats gevonden in diverse zalen van KINO: voor iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwijs in Rotterdam was het een feestelijke Nacht met debat, expertmeetings, films, optredens en nog veel meer vertier. Ook op andere plekken in de stad viel het nodige te beleven!
Het thema van de avond was: ‘Bouwen aan de Toekomst = Bouwen aan de Stad’. De Nacht van het Onderwijs was bedoeld om een etalage te bieden aan leerlingen, zodat ouders en andere belangstellenden konden zien en vooral zelf konden ervaren hoe leuk leren, experimenteren en het belang van onderwijs is. Het versterken en het verbreden van het netwerk van docenten, bestuurders, beleidsmakers, maatschappelijke en culturele organisaties die gaan voor onderwijsvernieuwing in Rotterdam was een tweede belangrijk doel.

Op de centrale festivallocatie in KINO was vanaf 20.30 uur tot 06.00 uur een leuk en sprankelend programma met o.m. debat, inspirerende sprekers, comedy, expertmeetings, theater, onderwijsfilms en muziek. Het programma was bij uitstek bedoeld voor iedere onderwijsprofessional.
De toegang is gratis!

Fred Roozendaal van Werken als een Paard, de organisatie die buitenschoolse activiteiten koppelt aan een leerprogramma, heeft tijdens deze avond verteld over de methodiek en behaalde successen.
SMLXL

 

‘Werken als een paard’ in Rotterdam

‘Werken als een paard’ in Rotterdam

Bij het CHIO Rotterdam timmeren ze in meerdere opzichten aan de weg. Het Kralingse Bos huisvest het belangrijkste buitenconcours van ons land. In de afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in een indrukwekkende vaste tribuneaccommodatie, inclusief restaurant, vergaderzalen en kantoren. Die wordt niet alleen voor het jaarlijkse CHIO gebruikt. Er werden allerlei initiatieven ontplooid om de Rotterdamse samenleving meer bij het concours te betrekken én om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de stad.
In de Maasstad gaat het om meer dan paardensport, al loopt de edele viervoeter bijna overal wel als een rode draad doorheen. Er worden allerlei verbindingen gelegd met samenleving, bedrijfsleven, jeugd, kunst en cultuur. Om een en ander te realiseren is de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam opgericht. In deze stichting werken CHIO Rotterdam, sociëteit De Jockeyclub in de Rotterdamsche Manège en Rijvereniging De Hazelaar (paardrijden voor en door ruiters met een beperking) samen. De maatschappelijke activiteiten van deze stichting worden financieel ondersteund door een Trustfonds.
VAKANTIESCHOOL
Een van de projecten is: ‘Werken als een Paard’, een educatief programma voor de Rotterdamse jeugd, in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Jaarlijks bezoeken zo’n tweehonderd kinderen in schoolverband het concours en daarnaast bestaat in de zomervakantie voor kinderen in achterstandswijken van Rotterdam de mogelijkheid om op een speelse manier en kosteloos zelf kennis te maken met paarden en pony’s. Op die manier worden de kinderen niet alleen even uit hun isolement gehaald, ze maken kennis met sport, ervaren dat je met hard werken en een sterke wil iets kunt bereiken in het leven. Het gaat om 150 tot 200 kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen uit Rotterdam-Zuid die meedoen aan een zomerschool.
NASCHOOLSE PROJECTEN
Het project ‘Werken als een Paard’ is breder ingestoken dan deze vakantieschool. Er start voor dezelfde doelgroep met ingang van het nieuwe schooljaar 2016/2017 ook een pilot van een naschools project. Kinderen volgen 35 weken lang op maandagmiddag een actief programma in acht modules. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere omgaan met geld, sport en gezondheid, kunst en cultuur en natuur en milieu. Het programma moet doorstroming naar (voornamelijk) VMBO en het maken van de juiste studiekeuze versoepelen. In elke module is ook aandacht voor taal, rekenen, loopbaan oriëntatie en aandachttraining. Het naschoolse project is kosteloos voor de deelnemende school en kinderen.
VERGETEN KINDEREN
Dan is er binnen ‘Werken als een Paard’ het project ‘Vergeten kinderen’. Dit project werd aangedragen door de gemeente Rotterdam. Het Bij het CHIO Rotterdam timmeren ze in meerdere opzichten aan de weg. Het Kralingse Bos huisvest het belangrijkste buitenconcours van ons land. In de afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in een indrukwekkende vaste tribuneaccommodatie, inclusief restaurant, vergaderzalen en kantoren. Die wordt niet alleen voor het jaarlijkse CHIO gebruikt. Er werden allerlei initiatieven ontplooid om de Rotterdamse samenleving meer bij het concours te betrekken én om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de stad. ‘Werken als een paard’ in Rotterdam 28 HO2 / 2016 THERAPIE Foto’s: Stichting Hippische Alliantie Rotterdam betreft een onderzoek naar het organiseren van activiteiten voor de groep ‘Vergeten Kinderen’ in Rotterdam. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen wiens moeders in opvangtehuizen zitten. Vaak is er sprake van huiselijk geweld. Deze kinderen houden zich vaak letterlijk schuil, waardoor ze nauwelijks deelnemen aan jeugdactiviteiten in de Maasstad. Doel is ook deze kinderen enigszins uit hun isolement te halen.
PAARD ALS THERAPEUT
Binnen ‘Werken als een Paard’ houdt men zich in Rotterdam ook bezig met bijzonder onderwijs. Kinderen met autisme of een meervoudige handicap hebben vaak baat bij therapie met paarden. Echter, scholen of instellingen kunnen dit door subsidiekortingen niet of nauwelijks meer betalen. In mei start een pilot van een meerjarig programma waarin meervoudig gehandicapte kinderen van 7 tot 12 jaar van de St. Mattheusschool in Rotterdam ruim een jaar wekelijks kosteloos voor therapie rijvereniging De Hazelaar bezoeken.
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Mensen die met paarden werken als therapie voor neurologische aandoeningen en autisme weten welke mooie effecten daarmee worden bereikt. Maar deze effecten zijn niet wetenschappelijk aangetoond, waardoor ze niet worden vergoed door zorgverzekeraars. De vraag is wat nu precies het effect van paarden is. Op 18 februari werd door de Hippische Alliantie Rotterdam, in samenwerking met de LBP Health Group BV, een symposium gehouden over dit onderwerp. Ruim vijfenzeventig ingewijden in de materie waren bijeen om dit onderwerp uit te diepen.
Al gauw bleek dat nog veel onduidelijk is met betrekking tot doelen, uitgangspunten, behandelaars en doelgroepen. Therapie met behulp van paarden is allerminst eenduidig. Er zijn vele richtingen, van Equitherapie tot Huifbedrijden. Bovendien kan iedereen nu zeggen ‘paardentherapeut’ te zijn. Het is geen beschermde beroepsgroep. Dat moet anders. De professionaliteit moet omhoog met gekwalificeerde mensen. Kortom, er is werk genoeg aan de winkel voor de wijd vertakte beroepsgroep. De wil is er (www. symposiumhippischetherapie.nl).
Het werk van de Hippische Alliantie Rotterdam wordt niet gesubsidieerd. De stichting is voor inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door bedrijven en particulieren. Het Trustfonds is in het bezit van de door de Belastingdienst toegekende status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, waardoor begunstigers gebruik kunnen maken van belastingvoordelen bij schenking (www.stichtingtrustfonds-har.nl). Het Trustfonds ziet graag dat andere (hippische) organisaties soortgelijke projecten starten en is altijd bereid de kennis die is opgedaan bij het organiseren van haar projecten te delen.