Derde editie van Werken als een Paard, vakantieschool

Derde editie van Werken als een Paard, vakantieschool

Vakantieschool biedt kinderen een leerzame en leuke vakantiedag

Rotterdam, 7 augustus 2016 – Van 8 t/m 12 augustus a.s. genieten ruim 150 kinderen met name uit Rotterdamse focuswijken op de Rotterdamsche Manége van een leuke en een leerzame vakantiedag tijdens het programma ‘Werken als een Paard’. Kinderen die (financieel) niet in staat zijn om op vakantie te gaan, beleven zo toch een leuke en educatieve activiteit tijdens de zomervakantie. Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam deze bijzondere week waarin ook het programma voor autistische kinderen deze zomer een vervolg krijgt.

Tijdens de vakantie organiseren diverse scholen een vakantieschool. Werken als een Paard biedt deze scholen een dagprogramma aan waar ze aan deel kunnen nemen. Het doel van het programma is om kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een leuke en leerzame dag te bieden. Werken als een Paard richt zich op kinderen uit de focuswijken. “Vaak komen deze kinderen gedurende het (school)jaar en de vakantie bijna niet buiten hun eigen woonwijk. Door paralellen te trekken met een carrière in de sport of een maatschappelijke loopbaan laat Werken als een Paard zien dat je met hard werken en een goede inzet veel kunt bereiken” licht Fred Rozendaal initiatiefnemer van ‘Werken als een Paard’ en coördinator van het sociaal-maatschappelijke programma van de Hippische Alliantie Rotterdam.

Paarden hebben positief effect op autistische kinderen
Na het succes van vorig jaar wordt voor kinderen met autisme voor het tweede jaar een vakantieschool georganiseerd. Uit de praktijk is gebleken dat autistische kinderen vaak veel baat hebben bij de omgang met paarden. “Het effect van een dagje paardrijden kunnen de ouders van de kinderen met autisme nog weken merken”, zo vertelt Esther van Noort van Horses&Co. “De kinderen kunnen teruggrijpen op de rust die ze met de paarden hebben ervaren. De kinderen krijgen veel genegenheid van de paarden en hierdoor voelen ze zich veilig en begrepen.” Vanaf dit jaar wordt het programma een permanent onderdeel van Werken als een Paard. Deze kinderen volgen, onder begeleiding van een grote groep begeleiders en vrijwilligers, een aangepast programma. Vorig jaar mocht Werken als een Paard een groep van 6 autistische kinderen verwelkomen. Dit jaar zijn dat 2 groepen van 6 kinderen. De organisatie streeft ernaar om in de toekomst het programma voor meer kinderen met autisme mogelijk te maken.

Gezamenlijk initiatief

De vakantieschool wordt gerealiseerd samen met de partners van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam (de Rotterdamsche Manège, Rijvereniging de Hazelaar en het CHIO Rotterdam) en in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Fonds Gehandicaptensport (met het voorlichtingsprogramma (S)Cool on Wheels) en vele vrijwilligers. Horses&Co is betrokken bij het speciale programma voor de kinderen met autisme.

Dankzij de inzet van de partners en de vrijwilligers breidt Werken als een Paard dit jaar het aanbod aan programma’s verder uit en is er vanaf september het jaar rond ‘Werken als een Paard’ voor diverse doelgroepen kinderen.

Over:

Vakantieschool

Doorleren tijdens de zomervakantie, in Rotterdam gebeurt het volop. Op Rotterdamse basisscholen, middelbare scholen en mbo’s kunnen leerlingen in zo’n 65 vakantieklassen achterstanden wegwerken. Bovendien kunnen ouders de klas in om bijgespijkerd te worden. In vakantieklassen wordt de lesstof herhaald of worden leerlingen klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Ze gaan in groepjes aan de slag en krijgen vaak individuele begeleiding. Het leren en oefenen wordt afgewisseld met excursies, werkbezoeken en (sport)activiteiten.

Fonds Gehandicaptensport en (S)Cool on Wheels

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. (S)Cool on Wheels is een voorlichtingsprogramma voor basisschoolkinderen met als doel dat kinderen een positief beeld krijgen over mensen met een handicap. Marieke de Ruijter, docente (S)Cool on Wheels die zelf een lichamelijke handicap heeft, leert de kinderen veel over leven en sporten met een handicap en laat hen ook zelf ervaren hoe het is om met een handicap te sporten. De clinics van (S)Cool on Wheels worden mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van AON (www.fondsgehandicaptensport.nl).

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Werken als een Paard is een initiatief van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Deze stichting initieert eigen projecten én ondersteunt algemeen nut beogende projecten van ondermeer de samenwerkende partners: het CHIO Rotterdam, de Rotterdamsche Manège en Rijvereniging de Hazelaar. De stichting werkt zonder subsidies en is dus voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren (www.stichtingtrustfonds-har.nl).

Werken als en Paard

Werken als een Paard richt zich vooral op kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Werken als een Paard is na een gesprek met burgemeester Aboutaleb in 2013 begonnen als een vakantieschool project, maar het project heeft inmiddels vijf onderdelen (zie www.werkenalseenpaard.nl). Rode lijn in de projecten is: als je werkt als een paard kun je veel bereiken – ongeacht de beperkingen.

Horses&Co

Horses&Co begeleidt cliënten in de zoektocht naar manieren en structuren voor de omgang met uitdagingen, beperkingen en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. De begeleiding richt zich vooral op kinderen en jongeren die vastlopen in hun dagelijkse bezigheden. Zoals kinderen met autisme spectrum stoornissen, adhd, add, faalangst, sociale angst of overgevoeligheid. Kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (www.horsesenco.nl).

Meer dan 100 Rotterdamse kinderen ‘werken als een paard’

Meer dan 100 Rotterdamse kinderen ‘werken als een paard’

Meer dan 100 Rotterdamse kinderen ‘werken als een paard’

SMLXL

 

Succesvol vakantieschool programma laat zien dat inzet tonen loont

Rotterdam, 6 augustus 2017 – Meer dan honderd Rotterdamse kinderen uit focuswijken, crisisopvang of met een stoornis in het autismespectrum staat deze zomervakantie op de Rotterdamsche Manège een bijzondere ervaring te wachten. Van 7 t/m 11 augustus doen zij mee aan het project ‘Werken als een Paard’, georganiseerd door de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam. Belangrijkste boodschap deze week: als je werkt als een paard, kun je veel bereiken.

Alle aandacht voor ‘vergeten kinderen’
Werken als een Paard begon in 2013 met een pilot van een vakantieschoolprogramma voor kinderen uit Rotterdamse focuswijken. Voor veel van hen is de zomervakantie geen periode om naar uit te kijken. Doordat er geen geld is voor leuke uitstapjes of een vakantie, maar ook omdat ze niet gestimuleerd worden om iets te ondernemen, komen zij de hele zomer hun buurt niet uit. Steeds meer kinderen kunnen profiteren van de mooie resultaten die werken mét en áls paarden oplevert. Het vakantieschoolprogramma wordt inmiddels voor verschillende doelgroepen georganiseerd. Al vier jaar worden kinderen van het basisonderwijs welkom geheten en voor het derde jaar is er een aangepast programma voor kinderen met een stoornis in het autismespectrum. Na een succesvolle pilot, die afgelopen herfstvakantie plaatsvond voor kinderen in crisisopvang en voor kinderen die ambulante jeugdzorg krijgen, krijgt ook deze zomervakantie het Werken als een Paard vakantieschoolprogramma een groter vervolg.

Leuk en leerzaam
De jonge deelnemers gaan niet alleen een leuke, maar ook een zeer leerzame dag tegemoet. Op de Rotterdamsche Manège maken ze kennis met de paardensport en het verzorgen van de dieren. De kinderen mogen zelf paardrijden en de paarden poetsen. Esther van Noort, van Horses&Co: “Kinderen met autisme hebben vaak baat bij omgang met paarden. Na een dag met paarden kunnen zij nog wekenlang teruggrijpen op de rust die zij toen ervaarden. En kinderen die bijvoorbeeld met huiselijk geweld in aanraking zijn gekomen, voelen zich vaak veilig bij en begrepen door paarden.”

Tijdens het theoretische gedeelte van de dag worden parallellen getrokken met een carrière in de sport of een maatschappelijke loopbaan. Fred Rozendaal, initiatiefnemer van Werken als een Paard en coördinator van de sociaal maatschappelijke projecten van de Hippische Alliantie Rotterdam: “De kinderen ervaren tijdens deze dag dat inzet tonen loont. Wie hard werkt, kan heel veel bereiken. Ook als je flinke drempels moet nemen of beperkingen hebt, die het je lastig maken.”

Samenwerkende organisaties
Werken als een Paard is een initiatief van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Het programma van de vakantieschool wordt gerealiseerd samen met de partners van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam de Rotterdamsche Manège, Rijvereniging De Hazelaar en het CHIO Rotterdam en in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Horses&Co., Fonds Gehandicaptensport (met het voorlichtingsprogramma (S)Cool on Wheels) en met de inzet van vele vrijwilligers.

Meer informatie:
Volg Werken als een Paard op Social Media:
Facebook       : @werkenalseenpaard
Twitter            : @werkenaepaard
Instagram       : @werkenalseenpaard

Voor meer informatie over dit persbericht, de vakantieschool, of een van de andere projecten van Werken als een Paard kunt u contact opnemen met Marleen Warmerdam via 06-50278656 of mwarmerdam@stichtinghar.nl.

Rechtenvrije foto’s van vorige edities van Werken als een Paard vindt u in de mediadropbox van de Hippische Alliantie Rotterdam: https://www.dropbox.com/sh/s8gz2rbdmf6zpfy/AAAkemimid8eZBMsf_-xol9ha?dl=0

Voor overige persvragen kunt u contact opnemen met Anita Lussenburg via 06-21585878, of via anita.lussenburg@towerhouse.nl

Stichting Hippische Alliantie Rotterdam
Kralingseweg 120, 3062 CG ROTTERDAM, tel. 010 – 452 8900