Een eigen pretpark in de wijk

Een eigen pretpark in de wijk

Deze week gaan de kinderen van de Nelson Mandelaschool op bezoek bij de Rotterdamse gemeenteraad. Hier worden ze ontvangen door Gerda Eeuwijk van D66 en Fatima Talibi van de PvdA. De gemeenteraadsleden geven de kinderen een uniek inzicht in de lokale politiek, en hoe beslissingen van de gemeente invloed hebben op de wijk waar de leerlingen wonen.
Vandaag is alweer de één-na-laatste les van de module Rotterdam. Tijdens deze module leerden de kinderen over de stad waar ze wonen. Ze bezochten onder andere Museum Rotterdam en de RDM Makerspace op de RDM Campus. Deze week bezoeken ze het hart van de Rotterdamse politiek, het gemeentehuis.
Ter voorbereiding hebben de leerlingen alvast een ‘eisenlijstje’ opgesteld voor hun eigen buurt, de Afrikaanderswijk. Daarop staan zaken waar de gemeente Rotterdam duidelijk invloed heeft: nieuwe huizen, meer groen in de wijk, en een nieuw winkelcentrum. Ook is er vraag naar meer naschoolse activiteiten om de kinderen in de wijk bezig te houden. Uiteraard waren er ook grootse plannen: de basisschoolleerlingen gaan voor een eigen pretpark in de wijk.
Samen met de raadsleden van D66 en PvdA gaan we vandaag leren hoe gemeentes deze keuzes maken. Met een beperkt budget moet de gemeente er immers voor zorgen dat zo veel mogelijk van de wensen van de wijk worden ingewilligd. Voor de leerlingen is dit een belangrijke les: door keuzes te maken kan je sommige dingen misschien niet doen, maar met de juiste keuzes kan je de beschikbare middelen zo goed mogelijk gebruiken.
Om deze keuzes te maken gaan de kinderen met elkaar in gesprek. Het doel is om door samenwerking tot een gezamenlijke oplossing te komen, in plaats van elk hun eigen doel na te streven.
De komende week zullen we meer foto’s plaatsen van de activiteit op onze Facebook-pagina, en alvast vooruitblikken naar de laatste les van deze module. Komende maandag gaat de groep van het naschoolse project naar een bouwplaats, met dank aan onze partner Dura Vermeer.
Eerste editie van Werken als een Paard, speciaal onderwijs

Eerste editie van Werken als een Paard, speciaal onderwijs

Werken als een Paard levert bijdrage aan ontwikkeling kinderen uit het speciaal onderwijs
Rotterdam, 9 september – Na een succesvolle pilot eerder dit jaar, starten zes leerlingen van de St. Mattheusschool uit Rotterdam bij Rijvereniging De Hazelaar vandaag met de eerste editie van het project Werken als een Paard, speciaal onderwijs. De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam heeft het initiatief tot dit project genomen om met de inzet van paarden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zeer moeilijk lerende kinderen. Donderdag 15 september 2016 start de tweede groep van zes leerlingen.
In totaal 12 leerlingen (6-13 jaar) van de St. Mattheusschool uit Rotterdam zullen geheel schooljaar 2016/2017 eenmaal per week met hun leerkrachten en begeleiders afreizen naar Rijvereniging De Hazelaar. De kinderen hebben een verstandelijke beperking, meestal gecombineerd met autisme, gedragsproblemen en/of functioneren op een erg laag niveau. Onder begeleiding van leerkrachten, instructrices en vrijwilligers krijgen de kinderen hier een training met inzet van paarden.
De leerkrachten maken voor elke leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan waar tijdens de training een uur lang aan gewerkt wordt. De lessen hebben een vast begin- en eindritueel. Veel leerlingen hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Op het paard zitten of paardrijden kan onderdeel van de training uitmaken, maar dat gebeurt niet altijd. Voor sommige kinderen kan het in de nabijheid van een paard zijn of een paard aaien al een hele uitdaging zijn.
Aan het einde van het schooljaar ontvangen de kinderen na een laatste feestelijke training in het bijzijn van ouders en/of begeleiders een diploma.
‘De resultaten van de pilot van Werken als een Paard waren zo geweldig en de reacties van de kinderen zo hartverwarmend, dat we heel blij zijn dat 12 van onze kinderen nu een heel schooljaar aan het project kunnen deelnemen. We zien dit project als een mooie aanvulling op ons lesprogramma, zeker nu het er naar uitziet dat we meerjarig aan het project mogen meedoen’ aldus Geert-Jan Reinalda, directeur van de St. Mattheusschool.
Fred Rozendaal, secretaris van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en initiatiefnemer van dit project: ‘We hebben tijdens de pilot gezien dat contact met paarden al in korte tijd veel kan doen voor de leerlingen van de St. Mattheusschool. Het is fijn dat we nu een schooljaar lang een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze kinderen.’
‘Onze instructrices en vrijwilligers verheugen zich op de komst van de groep kinderen. Het samenwerken met de St. Mattheusschool tijdens de pilot van dit project is ons heel goed bevallen. We hopen dat dit het begin is van een langdurige samenwerking’ licht Guido Adang, voorzitter van Rijvereniging De Hazelaar, toe.
Door een schenking van ProDelta Holding B.V. aan de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam kan dit project voor het speciaal onderwijs kosteloos aan de school en de leerlingen worden aangeboden.
Over:
St. Mattheusschool
De St. Mattheusschool is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige beperking. Er wordt onderwijs gegeven aan 200 leerlingen met een matige- of ernstige verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met autisme, ADHD of andere stoornissen. De school ontvangt leerlingen uit Rotterdam en de regio rond Rotterdam (www.zmlk.nl).
Rijvereniging De Hazelaar
De Hazelaar is geen doorsnee rijvereniging. Eén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van integratie tussen valide ruiters en ruiters met een beperking. Meer dan de helft van de leden heeft een beperking. De rijvereniging is volledig aangepast en is rolstoeltoegankelijk. Dit jaar viert Rijvereniging De Hazelaar haar 30-jarig jubileum (www.manegedehazelaar.nl).
Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam
Werken als een Paard is een initiatief van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Deze stichting initieert eigen projecten én ondersteunt algemeen nut beogende projecten van ondermeer de binnen de Hippische Alliantie Rotterdam samenwerkende partners: het CHIO Rotterdam, de Rotterdamsche Manège en Rijvereniging de Hazelaar. De stichting werkt zonder subsidies en is dus voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren (www.stichtingtrustfonds-har.nl).
Werken als en Paard
Werken als een Paard richt zich vooral op kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Werken als een Paard is na een gesprek met burgemeester Aboutaleb in 2013 begonnen als een vakantieschool project, maar het project heeft inmiddels vijf onderdelen (www.werkenalseenpaard.nl). Rode lijn in de projecten is: als je werkt als een paard kun je veel bereiken – ongeacht de beperkingen.

 

Eerste editie van Werken als een Paard, naschools programma

Eerste editie van Werken als een Paard, naschools programma

Naschools programma van Werken als een Paard maakt de wereld van kinderen groter.
Rotterdam, 5 september – Vandaag starten 16 leerlingen uit groep 8 van de openbare basisschool Nelson Mandela uit de Afrikaanderwijk in Rotterdam met de eerste les van een nieuw naschools project van Werken als een Paard. Doel van dit initiatief van de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam is om de wereld van leerlingen uit Rotterdamse focuswijken te vergroten en ze ook hun eigen plek in die wereld laten ontdekken. Daarnaast loopt loopbaan oriëntatie als een rode draad door alle programma onderdelen heen.
Gedurende schooljaar 2016/2017 doen de 16 kinderen mee aan het naschoolse project ‘Werken als een Paard’. Maar liefst 34 weken lang op maandagmiddag volgen ze na school een les in het gebouw de Grandstand, eigendom van de Hippische Alliantie Rotterdam op het terrein van de Rotterdamsche Manège of gaan ze op een spannende en leerzame excursie. In vijf lesmodules (Rotterdam, natuur & milieu, omgaan met geld, kunst & cultuur en sport & gezondheid) geeft het team van Werken als een Paard de kinderen de mogelijkheid hun wereld groter te maken. Ze doen veel nieuwe kennis en ervaringen op, komen op plaatsen in de stad waar ze nog nooit zijn geweest en komen met veel verschillende beroepen in aanraking. Hier kunnen ze ook hun voordeel mee doen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. De excursies (meer dan de helft van de lessen) zijn heel divers. Zo brengt de groep een bezoek aan de RDM Campus, mogen de kinderen een kijkje nemen in de kluis van een bank, gaan ze met een echte boswachter op onderzoek uit in de natuur en mogen ze in de raadszaal van het stadhuis met gemeenteraadsleden praten over hun eigen wijk. Onder deskundige begeleiding van Digital Playground werken de kinderen bovendien het gehele jaar aan een film over het project (Werken als een Paard, ‘The Movie’) die ze aan het eind van het jaar zelf aan hun ouders gaan presenteren. Het programma wordt mogelijk gemaakt door schenkingen aan de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en is kosteloos voor de deelnemende school en de kinderen.
‘Het wordt hard werken voor de kinderen maar ik denk dat het programma ook zo leuk is dat ze elke week staan te springen om na school de bus weer in te gaan op weg naar het volgende Werken als een Paard avontuur. Ze gaan veel ervaren, zelf nadenken én zelf doen. Ons team is er klaar voor en het is geweldig dat we zoveel medewerking krijgen van de gemeente Rotterdam en andere partijen in de stad die dit project een warm hart toedragen’ aldus Fred Rozendaal, secretaris van de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en aanjager van het nieuwe project.
‘Ik wou dat ik zelf een van de deelnemende leerlingen kon zijn, zo leuk en interactief is het programma opgesteld. Het programma is ontwikkeld door een team dat zeer professioneel te werk gaat en ik ben blij dat wij onze kinderen dit programma mogen aanbieden. Het is een mooie uitbreiding op het reguliere lesprogramma. Ik weet zeker dat de kinderen door deelname aan dit geweldige programma profiteren van een rijkere sociale context’ licht Peter Jelly, directeur van OBS Nelson Mandela toe.
Indien de eerste editie van het naschoolse project een succes is, zal het project in schooljaar 2017/2018 worden uitgebreid met één of twee groepen.
Over:
OBS Nelson Mandela
OBS Nelson Mandela ligt in de Afrikaanderwijk. Sinds de fusie van de voormalige OBS Tweebos met de OBS Nelson Mandela in 2008, beschikt de school over 2 locaties in de wijk. De Nelson Mandela is een openbare school en dat betekent dat iedereen op deze school welkom is, ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Op de openbare school leren de kinderen met verschillen om te gaan en respect en begrip voor elkaar te hebben.
Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam
Werken als een Paard is een initiatief van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Deze stichting initieert eigen projecten én ondersteunt algemeen nut beogende projecten van ondermeer de binnen de Hippische Alliantie Rotterdam samenwerkende partners: het CHIO Rotterdam, de Rotterdamsche Manège en Rijvereniging de Hazelaar. De stichting werkt zonder subsidies en is dus voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren (www.stichtingtrustfonds-har.nl).
Werken als en Paard
Werken als een Paard richt zich vooral op kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Werken als een Paard is na een gesprek met burgemeester Aboutaleb in 2013 begonnen als een vakantieschool project, maar het project heeft inmiddels vijf onderdelen (zie www.werkenalseenpaard.nl). Rode lijn in de projecten is: als je werkt als een paard kun je veel bereiken – ongeacht de beperkingen.