Werken als een Paard levert bijdrage aan ontwikkeling kinderen uit het speciaal onderwijs
Rotterdam, 9 september – Na een succesvolle pilot eerder dit jaar, starten zes leerlingen van de St. Mattheusschool uit Rotterdam bij Rijvereniging De Hazelaar vandaag met de eerste editie van het project Werken als een Paard, speciaal onderwijs. De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam heeft het initiatief tot dit project genomen om met de inzet van paarden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zeer moeilijk lerende kinderen. Donderdag 15 september 2016 start de tweede groep van zes leerlingen.
In totaal 12 leerlingen (6-13 jaar) van de St. Mattheusschool uit Rotterdam zullen geheel schooljaar 2016/2017 eenmaal per week met hun leerkrachten en begeleiders afreizen naar Rijvereniging De Hazelaar. De kinderen hebben een verstandelijke beperking, meestal gecombineerd met autisme, gedragsproblemen en/of functioneren op een erg laag niveau. Onder begeleiding van leerkrachten, instructrices en vrijwilligers krijgen de kinderen hier een training met inzet van paarden.
De leerkrachten maken voor elke leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan waar tijdens de training een uur lang aan gewerkt wordt. De lessen hebben een vast begin- en eindritueel. Veel leerlingen hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Op het paard zitten of paardrijden kan onderdeel van de training uitmaken, maar dat gebeurt niet altijd. Voor sommige kinderen kan het in de nabijheid van een paard zijn of een paard aaien al een hele uitdaging zijn.
Aan het einde van het schooljaar ontvangen de kinderen na een laatste feestelijke training in het bijzijn van ouders en/of begeleiders een diploma.
‘De resultaten van de pilot van Werken als een Paard waren zo geweldig en de reacties van de kinderen zo hartverwarmend, dat we heel blij zijn dat 12 van onze kinderen nu een heel schooljaar aan het project kunnen deelnemen. We zien dit project als een mooie aanvulling op ons lesprogramma, zeker nu het er naar uitziet dat we meerjarig aan het project mogen meedoen’ aldus Geert-Jan Reinalda, directeur van de St. Mattheusschool.
Fred Rozendaal, secretaris van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en initiatiefnemer van dit project: ‘We hebben tijdens de pilot gezien dat contact met paarden al in korte tijd veel kan doen voor de leerlingen van de St. Mattheusschool. Het is fijn dat we nu een schooljaar lang een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze kinderen.’
‘Onze instructrices en vrijwilligers verheugen zich op de komst van de groep kinderen. Het samenwerken met de St. Mattheusschool tijdens de pilot van dit project is ons heel goed bevallen. We hopen dat dit het begin is van een langdurige samenwerking’ licht Guido Adang, voorzitter van Rijvereniging De Hazelaar, toe.
Door een schenking van ProDelta Holding B.V. aan de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam kan dit project voor het speciaal onderwijs kosteloos aan de school en de leerlingen worden aangeboden.
Over:
St. Mattheusschool
De St. Mattheusschool is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige beperking. Er wordt onderwijs gegeven aan 200 leerlingen met een matige- of ernstige verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met autisme, ADHD of andere stoornissen. De school ontvangt leerlingen uit Rotterdam en de regio rond Rotterdam (www.zmlk.nl).
Rijvereniging De Hazelaar
De Hazelaar is geen doorsnee rijvereniging. Eén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van integratie tussen valide ruiters en ruiters met een beperking. Meer dan de helft van de leden heeft een beperking. De rijvereniging is volledig aangepast en is rolstoeltoegankelijk. Dit jaar viert Rijvereniging De Hazelaar haar 30-jarig jubileum (www.manegedehazelaar.nl).
Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam
Werken als een Paard is een initiatief van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Deze stichting initieert eigen projecten én ondersteunt algemeen nut beogende projecten van ondermeer de binnen de Hippische Alliantie Rotterdam samenwerkende partners: het CHIO Rotterdam, de Rotterdamsche Manège en Rijvereniging de Hazelaar. De stichting werkt zonder subsidies en is dus voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren (www.stichtingtrustfonds-har.nl).
Werken als en Paard
Werken als een Paard richt zich vooral op kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Werken als een Paard is na een gesprek met burgemeester Aboutaleb in 2013 begonnen als een vakantieschool project, maar het project heeft inmiddels vijf onderdelen (www.werkenalseenpaard.nl). Rode lijn in de projecten is: als je werkt als een paard kun je veel bereiken – ongeacht de beperkingen.