Werken als een Paard is begonnen met een vakantieschool voor kinderen uit Rotterdamse focuswijken. Na de eerste successen van dit programma hebben wij ons aanbod van projecten uitgebreid. Op dit moment bieden wij drie verschillende projecten aan.

Werken als een Paard, Vakantieschool

Onze vakantieschool vindt plaats in de op één na laatste week van de zomervakantie op het terrein van de Rotterdamsche Manège. Wij bieden kinderen kosteloos een leuke en leerzame vakantiedag aan waar ze leren dat als je werkt als een paard, je veel kunt bereiken. Na een educatieve ochtend en een gezamenlijke lunch, mogen de leerlingen in de middag paarden verzorgen en paardrijden. De Werken als een Paard Vakantieschool is er voor kinderen uit verschillende doelgroepen:

  • Basisschoolkinderen (groep 5, 6, 7 en 8) uit Rotterdamse focuswijken die met hun klas tijdens de zomervakantie op school aan zomerschoolactiviteiten meedoen. Tijdens het programma is er ook aandacht voor sporten met een beperking, om het vaak voorkomende taboe op het hebben van een beperking te doorbreken.
  • Kinderen van 7 tot en met 12 jaar met autisme. Voor deze kinderen is er een aangepast vakantieschool programma, met meer structuur en minder prikkels dan het reguliere vakantieschool programma.
  • ‘Vergeten kinderen’ in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar die in crisisopvang zitten of ambulante jeugdzorg krijgen, bijvoorbeeld omdat ze met huiselijk geweld in aanraking zijn gekomen. Samen met de gemeente Rotterdam en een aantal hulporganisaties stellen we voor hen een vakantieschool programma samen dat meerdere leuke verrassingen bevat, zoals een speciaal voor hen opgevoerde theatervoorstelling.
  • Kinderen van 7 t/m 12 jaar die behandeld worden of behandeld zijn tegen kanker en hun broers en zussen. Voor de ouders is een apart programma samengesteld. In het programma voor de kinderen is educatie over omgang met dieren, sport en paardensport opgenomen.

Werken als een Paard, Na school

In september 2016 zijn we gestart met een naschoolse variant van Werken als een Paard. Veel kinderen uit uitdagende stadswijken leven in een kleine wereld en komen hun wijk niet of nauwelijks uit. ‘Werken als een Paard, na school’ wil hun wereld groter maken en ze zelf hun plek in die wereld laten ontdekken. Met ingang van schooljaar 2017/2018 gaan we met twee groepen van 14 basisschoolleerlingen (groep 7) uit Rotterdamse focuswijken eens per week na school een heel schooljaar lang op pad. De leerlingen volgen 34 weken lang een actief programma vol excursies, opgedeeld in lesmodules (waaronder de modules ‘Samenwerken’, ‘Rotterdam’, ‘Rotterdamse Bedrijven’, ‘Omgaan met geld’, ‘Kunst & Cultuur’ en ‘Natuur & Milieu’). In elke module is ook aandacht voor loopbaanoriëntatie en aandachttraining. Ook de ouders van de kinderen zijn bij het project betrokken.  De meeste deelnemende kinderen zullen na de basisschool doorstromen naar het vmbo. Ons programma moet ook bijdragen aan een goede overgang naar het vmbo en moet de kinderen stimuleren later de juiste studiekeuzes te maken. Aan het programma zijn voor deelnemende scholen en kinderen geen kosten verbonden.

Werken als een Paard, Speciaal Onderwijs

Na een pilot in de meivakantie van 2016 zijn we in schooljaar 2016/2017 gestart met een meerjarig programma waar 15 (meervoudig) gehandicapte kinderen (van 7 tot 12 jaar) van de St. Mattheusschool in Rotterdam ruim een jaar lang elke week kosteloos Rijvereniging de Hazelaar bezoeken (een rijvereniging gespecialiseerd in aangepast sporten). De school maakt de wekelijkse sessies onderdeel van hun leerprogramma. Voor elke leerling wordt een plan gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de inzet van paarden de persoonlijke ontwikkeling van betreffende leerling kan stimuleren.

Werken als een Paard, wetenschappelijk onderzoek

 

Bij onze projecten speelt effectiviteit van de instrumenten die we inzetten een belangrijke rol. We proberen de effectiviteit te meten door het laten invullen van vragenlijsten door en interviews met direct betrokkenen. We kijken ook naar verricht wetenschappelijk onderzoek en hopen, wanneer onze projecten voldoende schaalgrootte hebben bereikt, zelf ook wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de effecten van onze projecten te laten doen. Bij de opzet van onze projecten raadplegen we ervaringsdeskundigen en wetenschappelijk onderzoekers. Waar (voldoende) wetenschappelijk onderzoek ontbreekt, proberen we een discussie over de noodzaak hiervan op gang te brengen en partijen te stimuleren tot het doen van onderzoek. Zo hebben we in 2016 een symposium georganiseerd over de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van therapie met inzet van paarden voor kinderen met autisme of een neurologische aandoening.