De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam is initiatiefnemer van Werken als een Paard. Onze stichting werkt zonder subsidies en is voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren. Met uw donaties kunnen we onze projecten meerjarig uitvoeren en ons sociaal-maatschappelijk programma verder uitbouwen. Onze stichting is in het bezit van een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status waardoor aan schenkingen belastingvoordelen verbonden kunnen zijn.

Schenkingen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL48FVLB0226646637, ten name van Stichting Trustfonds Hippische alliantie Rotterdam, onder vermelding van ‘schenking Werken als een Paard’. Algemene informatie over schenkingen aan onze stichting vindt u op www.stichtingtrustfonds-har.nl/schenkingsmogelijkheden.

Naast deze schenkingen via het genoemde bankrekeningnummer, kunt u nu ook een (kleinere) donatie doen via iDEAL. Door onderaan deze pagina op ‘steun ons’ te klikken komt u op de pagina met uitleg over deze optie en een link naar het betalingssysteem.

Indien u een schenking overweegt, maar u stelt prijs op meer informatie over onze projecten en/of schenkingsmogelijkheden, kunt u een email sturen aan Fred Rozendaal, secretaris van de stichting: f.rozendaal@stichtingtrustfonds-har.nl.