Met Werken als een Paard willen we bijdragen aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen. Hierbij werken we graag samen met overheid en andere deskundige organisaties. Onze voornaamste doelgroep bestaat uit kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Soms omdat ze opgroeien in uitdagende wijken of in een moeilijke thuissituatie. Soms omdat ze een beperking hebben en soms omdat er gewoonweg thuis geen geld is om leuke dingen te doen.

Rode lijn in onze projecten is: als je werkt als een paard, kun je veel bereiken. We proberen met onze projecten de wereld van kinderen te vergroten én ze zelf hun plaats in die wereld te laten ontdekken. We laten ze leren door te ervaren. En waar mogelijk, zetten we hier paarden bij in.

Met onze projecten proberen we ook andere (hippische) partijen te inspireren en te stimuleren om soortgelijke projecten te starten. Onze kennis hierover delen we graag.